لیست قیمت مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

 

  نوع اتومبیل                    مدل اتومبیل                نرخ روزانه-ریال 

کادیلاک کوپه                2012-2011                    5.000.000     

کاماروکروک                 2012-2011                   3.500.000

هیوندا سوناتا                 2010-2009                   1.200.000

هیوندا سوناتا                 2102-2011                   1.800.000

هیوندا توسان                 2009-2006                   1.200.000

هیوندا توسان                 2012-2010                   1.800.000

هیوندا النترا                  2010-2007                   1.100.000

هیوندا النترا                  2012-2011                   1.500.000

هیوندا جنسیس               2012-2010                   2.000.000

هیوندا سانتافه                2011-2008                   2.000.000

هیوندا ولستر                 2013-2012                   1.800.000

کیا اپتیما                      2010-2007                    1.200.000

کیا اپتیما                      2012-2011                    1.800.000

کیا اسپورتیج                 2010-2007                    1.200.000

کیا اسپورتیج                 2012-2011                    1.800.000

کیا مهاوه                      2010-2009                    2.500.000

کیا سراتو                     2010-2009                     1.200.000

کیا سراتو                     2012-2011                     1.500.000

کیا سراتو کوپه               2012-2011                    1.800.000

کیا سورنتو                    2010-2007                    1.500.000

کیا سورنتو                    2012-2011                    2.000.000

کیا کارنس                     2010-2008                    1.300.000

فورد موستانگ                2010-2008                   2.500.000

فورد موستانگ                2012-2011                   3.000.000

موستانگ کروک              2012-2010                   3.500.000

فورد ایج                        2010-2009                   2.000.000

فورد ایج                        2012-2011                   2.500.000 

فورد فیوژن                    2012-2011                    1.600.000

فورد تاروس                   2012-2010                    1.800.000

دوج شارژر                    2011-2009                    1.800.000

دوج شارژر                    2013-2012                    2.200.000

دوج چلنجر                     2012-2010                    3.000.000

شورولت کروت               2012-2010                    3.500.000

تویوتا کمری                   2012-2008                     1.500.000

تویوتا یاریس                  2012-2008                     1.000.000

تویوتا کولا                     2012-2008                     1.200.000

نیسان التیما                    2012-2010                      1.500.000

نیسان ماکسیما                 2012-2010                      1.800.000

نیسان جاک                    2013-2012                      1.800.000

نیسان قشقایی                 2012-2010                       1.600.000